Magirus

SDB_356 copySDB – 356 – MAGIRUS ÖN

EBAT : 9/16×12 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_356 copySDB – 357 – MAGIRUS ÖN

EBAT : 9/16×14 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_356 copySDB – 358 – MAGIRUS ÖN

EBAT : 9/16×16 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_356 copySDB – 359 – MAGIRUS ÖN

EBAT : 9/16×18 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_356 copySDB – 360 – MAGIRUS ÖN

EBAT : 9/16×20 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_356 copySDB – 361 – MAGIRUS ÖN

EBAT : 9/16×22 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_306SDB – 362 – MAGIRUS ARKA

EBAT : 9/16×25 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 

 


SDB_306SDB – 363 – MAGIRUS ARKA

EBAT : 9/16×27 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 

 


SDB_306SDB – 364 – MAGIRUS ARKA

EBAT : 9/16×30 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_365 copySDB – 365 – MAGIRUS ARKA

EBAT : 5/8×20 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_365 copySDB – 366 – MAGIRUS ARKA

EBAT : 5/8×222 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_365 copySDB – 367 – MAGIRUS ARKA

EBAT : 5/8×25 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_365 copySDB – 368 – MAGIRUS ARKA

EBAT : 5/8×28 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_365 copySDB – 369 – MAGIRUS ARKA

EBAT : 5/8×30 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_365 copySDB – 370 – MAGIRUS ARKA

EBAT : 5/8×32 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_371 copySDB – 371 – MAGIRUS M.2000 ÖN (UZUN SOMUNLU)

EBAT : 9/16X10 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_371 copySDB – 372 – MAGIRUS M.2000 ÖN (UZUN SOMUNLU)

EBAT : 9/16X11 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_371 copySDB – 373 – MAGIRUS M.2000 ÖN (UZUN SOMUNLU)

EBAT : 9/16X12,5 cm

TİP : F / DÜZ

GENİŞLİK : 63 mm

 


SDB_383SDB – 374 – MAGIRUS VİRAJ DEMİR BAĞLANTISI

EBAT : 1/2X11 cm

TİP : D / YUVARLAK

GENİŞLİK : 65 mm

 


SDB_375SDB – 375 – MAGIRUS SULTAN ÖN

EBAT : 5/8X17 cm

TİP : E / EĞRİ

GENİŞLİK : 70 mm

 


SDB_101SDB – 376 – MAGIRUS SULTAN ARKA

EBAT : M.18X32 cm

TİP : E / EĞRİ

GENİŞLİK : 80 mm