Mitsubishi

sds_151SDS – 151 MITSUBISHI – ÖN ARKA MAKAS LASTİĞİ

TİP : D

ÖLÇÜ : 22,5X48,5X40X38,5X35,5X43,5X7

 

 


 

sds_152SDS – 152 MITSUBISHI – CANTER MAKAS LASTİĞİ

TİP : D

ÖLÇÜ : 22X55X42X46X36X45X9

 

 


sds_152_ASDS – 152/A MITSUBISHI – PRESTİJ MAKAS FİŞEĞİ(SÜPER) Ç.B

TİP : D

ÖLÇÜ : 22X60X43,5X50X64X73X8,5

 

 


sds_152_bSDS – 152/B MITSUBISHI – PRESTİJ CANTER MAKAS LASTİĞİ

TİP : D

ÖLÇÜ : 22X59X43,5X-X5,1X-X6,5

 

 


sds_153SDS – 153 MITSUBISHI – PRESTİJ DENGE KOL LASTİĞİ

TİP : B

ÖLÇÜ : 35X51X57X28X50X56X47X37

 

 


sds_153_ASDS – 153/A MITSUBISHI – FE-515-659 – OTOBÜS DENGE KOL LASTİĞİ

TİP : A

ÖLÇÜ : 29X50,5X35,5

 

 


SDS – 153/B MITSUBISHI – PARABOLİK MAKAS ARA FİBERİ KÖŞELİ

TİP : N

ÖLÇÜ : 22,5X14X52X49X7,5X8