Makas ve Kep Takozları

sds_246SDS 246 – ANADOL – MAKAS TAKOZU (ARMUT)

 

 

 

 


 

sds_246_bSDS 246/B – BMC – TM 30 EM MAKAS KEPİ

 

 

 

 


sds_247SDS 247 – FORD – 900 ÖN MAKAS TAKOZU

 

 

 

 


sds_247_bSDS 247/A – FORD – KASA TAKOZU DÜZ (MAGIRUS ÖN MAKAS TAKOZU)

 

 

 

 


sds_247_aSDS 247/B – FORD – 1210 MAKAS TAKOZU ARKA CİVATALI

 

 

 

 

 


sds_247_cSDS 247/C – FORD – KARGO MAKAS TAKOZU

 

 

 

 


sds_248SDS 248 – FORD – TRANSİT MAKAS UÇ LASTİĞİ (MAGIRUS, LEVENT)

 

 

 

 


sds_249SDS 249 – DEV FATİH – ÖN TAKOZ

 

 

 

 


sds_250SDS 250 – DEV FATİH – ARKA TAKOZ

 

 

 

 


sds_251SDS 251 – FIAT  – 50 NC ÖN TAKOZ E.M

 

 

 

 


sds_252SDS 252 – IVECO- ÖN MAKAS TAKOZU

 

 

 

 


sds_253SDS 253 – ISUZU – MUAVİN MAKAS (KEP) TAKOZU

 

 

 

 


sds_254SDS 254 – ISUZU – ÖN MAKAS TAKOZU

 

 

 

 


sds_256_dSDS 254/A – HINO- MUAVIN MAKAS TAKOZU

 

 

 

 


sds_255SDS 255 – MAGIRUS – ARKA TAKOZ Y.M

 

 

 

 

 


sds_256SDS 256 – MAGIRUS – ARKA TAKOZ E.M

 

 

 

 


urun_yok_1SDS 256/B – MAGIRUS – SULTAN ÖN TAKOZ

 

 

 

 


sds_256_cSDS 256/C – MAGIRUS – SULTAN ARKA TAKOZ

 

 

 

 


sds_257SDS 256/D – MAGIRUS – SULTAN ARKA TAKOZU KISA CİVATALI

 

 

 

 


sds_256_eSDS 256/E – MAGIRUS – SULTAN ARKA TAKOZU KISA CİVATALI

 

 

 

 


sds_256_bSDS 257 – MERCEDES – 25-17 ÖN  TAKOZ

 

 

 

 


sds_257_aSDS 257/A – MERCEDES – AXOR (25-23) ÖN TAKOZ

 

 

 

 


sds_257_bSDS 257/B – MERCEDES – ACTROS (40-41) ÖN KEP TAKOZU

 

 

 

 


sds_256_eSDS 258 – MITSUBISHI- MUAVIN KEP TAKOZU

 

 

 

 


sds_258_aSDS 258/A – MITSUBISHI- ÖN MAKAS TAKOZU

 

 

 

 


sds_258_bSDS 258/B – HYUNDAI – ARKA ÜST KEP TAKOZU

 

 

 

 


sds_258_dSDS 258/D – DODGE – 200 ARKA TAKOZ

 

 

 

 


sds_258_hSDS 258/H – DODGE – AS 26.200 ÖN KEP TAKOZU Y.M